Untitled Document

TARİH......................... ABD’NİN DOĞUM YERİ ve DOĞUŞU

ABD kimliğinin meydana gelmesi, İngilizler’in 1600’lerde bugünkü Virginia eyâletine ayak basmalarıyle başladı. 
Yeni Dünya’da ilk İngiliz kolonisini kurmak için Avrupa’dan yola çıkanlar, 1607’nin Nisan ayında, Atlantik Okyanusu’nu geçip karaya ulaştılar. James Irmağı üzerindeki küçük adaya çıkıp buraya Jamestown dediler. Avrupalı, Amerika kıtasına yerleşmeye gelmişti artık. Kâfilenin başında, bir müddet İstanbul’da da yaşayan İngiliz Kaptan John Smith vardı. İlk kâfilenin çoğunluğu genç beyaz erkeklerdi. Açlığa, sıtma mikrobu taşıyan sivrisineklere, Kızılderililerin vatanlarını koruma savaşlarına, sıcağa, rutubete tahammül edebilenleri hayatta kaldı. Karaya çıkan 200 kişi Aralık ayında 32 kişi olarak Noel’i kutladılar. ABD’nin temelini bu 32 kişi attı. 
1619’da Jamestown limanına yanaşan bir Hollanda gemisi ilk Afrikalıları getirdi. 1633’de bir grup çiftçi Kızılderililere karşı ileri karakol olmak üzere o bölgeye yerleşti. Virginia kolonisi yavaş yavaş şekilleniyordu. Kısa zamanda çok zengin çiftlikler kuruldu. 
1699’da kraliyet vâlisi Francis Nicholson çiftlikler bölgesini koloninin yeni merkezi olarak ilân etti. Şehrin adına Britanya tahtındaki kral 3. William’a izâfeten Williamsburg dediler.
18. asır Wiliamsburg’unun yarı nüfusu zencilerdi. Çoğu köleydi. Kıtaya ilk ayak basan İngilizler işçi hüviyetiyle gemilere binmişlerdi ama, 17. yüzyılın ikinci yarısında efendilik elbiselerini giyinip “işçilik” sıfatını zencilere bıraktılar. Virginialı hürriyet kahramanlarının çoğunun zenci kölesi vardı.
Williamsburg, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan II. Mustafa Hân devrinde 1699’da kurulmuştur.

ZEKÂ BULMACASI.....................OTOMOBİL KİRASI

Ali Bey, 100 km mesafedeki şehre gitmek için 240 liraya otomobil kiralamaktadır. Yarı yolda bir arkadaşı binmekte ve son 50 km’yi birlikte gitmektedirler. Akşamları da arkadaşıyla şehirden birlikte dönmekte ve arkadaşını sabah bindiği yerde indirmektedir. Ali Bey ve arkadaşının masrafı adaletli biçimde bölüşmeleri için kaçar lira vermeleri gerekir?        (Cevabı yarın)

Featured Image 01