Untitled Document

SOHBET................................ SELÂMLAŞMAK

Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır. Tek kişiye selâm verildiğinde, onun selâmı alması farz-ı ayın, bir cemâate verildiği zaman, onların almaları ise farz-ı kifâyedir. Selâm verirken, selâmın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye duâ etmeye niyet etmelidir! Sünnet olduğu düşünülmeden, alışkanlık hâlinde, şuursuzca selâm verilince, sevap olmaz. Bir yere girerken de, çıkarken de selâm verilir.
Dînimizde selâmın ve selâmlaşmanın önemi büyüktür. Müslümanların yanlarına girerken, çıkarken, karşılaşınca, ayrılırken mutlakâ selâm vermelidir.
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
"Bir yere, bir meclise giren oradakilere selâm versin. Oradan kalkıp giderken yine selâm versin."            [Tirmizî]
"Tatlı dilli olmak, selâmlaşmak ve yemek yedirmek, Cennete götürür."          [Hâkim]
"Bir eve girince, ev halkına selâm verin. Çıkarken de selâm verin."         [Beyhekî]
"Mümin kardeşine selâm vermek, yanına gelince ona yer göstermek ve hoşlandığı isimle hitap etmek, aradaki sevgiyi pekiştirir." [Taberânî]
Selâm vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duâdır. "Selâm; Emniyet, huzur, selâmet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş..." gibi manalara gelir. “Selâm; Ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selâmettesin, selâmet üzere ol, Müslüman olarak öl!" manalarına da gelmektedir. Gayr-i müslimlerin hidâyete kavuşmaları niyetiyle, ihtiyaç olduğu zaman onlara selâm vermek, hidâyete kavuşmaları için duâ etmek câizdir. (Rıyâdun-Nâsıhîn, Reddül-Muhtâr)
Selâmlaşırken eğilmek günahtır. Uzun zamandır görülmeyen bir arkadaşla kucaklaşmak câiz olur.
Selâmı; "Es-selâmü aley-küm" şeklinde vermek daha iyidir. "Selâmün aleyküm" diye selâm vermek de câizdir.
"Es-selâmü aleyküm" denince, "Ve aleykümüs-selâm" demek farzdır. "Selâmün aleyküm" denince de, "Ve aleyküm selâm" denir. Her ikisinde de "ve" harfini söylemelidir!                            26.02.2018
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Erkek: İbrahim - Kız: Bânu - Yemek: Şehriye Çorbası, Kabak dolması, Muhallebi.Featured Image 01