Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ.................. HAZRET-İ AİŞE

Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” zevce-i mutahherası ve Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk’ın kızıdır. Annesi, Ümm-i Rûman’dır. Hicretten önce Mekke’de doğup, hicrî 57 (mîlâdi 13 Temmuz 676)’de 65 yaşında Medine’de vefât etti. Bakî Kabristanı’ndadır.
Rabbimiz, Aişe validemize İslâm dîninin anlatılması için müthiş bir zekâ ve hafıza lütfetmiş idi. O, müminler olarak hepimizin annesidir. Resulullaha zevce olma bahtiyarlığına ulaşan Ezvac-ı tahiratın her biri, dünyaya gelip göçen herhangi bir insan değillerdir. Her şeyden önce onlar annelerimizdir. Bu makamı onlara bizzat Allahü teâlâ vermiştir. Hazret-i Ebûbekir peygamberlerden sonra dünyaya gelmiş ve gelecek bütün insanların en üstünü idi. Mümin olması hasebiyle kerimeleri Aişe validemiz (radıyallahü anha) onun da annesiydi. Bunun içindir ki izinsiz Aişe validemizin yanına gitmezlerdi... Aişe validemiz hane-i saadete girdiği andan itibaren çok farklı bir vazife almıştı. Ümmet-i Muhammede bilhassa hanımlara hocalık yapıyordu, zayıfların sığınağı, fukaranın dert ortağı, kimsesizlerin sâhibi idi. Eşine ender rastlanacak bir takvâya sâhipti. Dünyaya kıymet vermezdi... 
Hiç şüphe yok ki Eshâb-ı kirâm arasında ilminin derinliği itibarı ile Aişe validemizin yeri başka idi. Mekke-i mükerremede nazil olan âyet-i kerîmeler îmânla ilgiliydi, îmânın altı şartını ezberlemek kolaydı. Öğretmene ihtiyaç yoktu. Medine-i münevverede ise ibâdetler farz kılındı, müminler, Efendimizin yakınlarından soruyor eksiklerini gideriyorlardı...
Eshâb-ı kirâmın sayısı 150 bin civarındaydı. Ki bunun yarısına yakını hanımlardı. Kimden öğreneceklerdi? Elbette annelerimizin kapısını çalıyorlardı... Annelerimiz içinde en çok hadîs-i şerîf ezberleyen, dinî hükümleri en iyi bilen Hazret-i Aişe’dir. Çünkü gençti, berrak bir hafızaya sâhipti. Mâlum gençlikte öğrenilenler taşa kazınan yazı gibidir. Yaşlılıkta öğrenilenler ise buza yazılana benzetilir. İnsanlık tarihinde kimsenin hayatı peygamberimizin (aleyhisselâm) hayatı kadar güzel tespit edilememiştir. Dışarıdaki yaşayışlarını Sahâbe-i kirâm efendilerimizden öğrendik. Ev içindekileri de annelerimizden..
Bütün Müslümanlar Onlara ne kadar duâ etsek azdır. Asla haklarını ödeyemeyiz...

ZEKÂ BULMACASI.....................İĞNE

Toplu iğne suyun yüzeyinde nasıl yüzdürülebilir?       (Cevabı yarın)Erkek: Mürsel - Kız: Nazan - Yemek: Mercimek çorbası, Etli bamya, Revani.Featured Image 01