Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 02 Haziran 1435    Hızır: 41
12 ŞEVVÂL 1440

15
HAZİRAN
2019
Cumartesi

Yılın 166. günü, Kalan Gün : 199
6. Ay, 30 Gün, 24. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İnsanoğlunu şu iki şey mahvetmiştir: İzzet arzûsu, fakirlik korkusu. Abdullah-ı Tüsterî “Rahmetullahi aleyh”


Tâhir Kutsi Makal’ın vefâtı (1999) - Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (1826)Featured Image 01