Untitled Document

SOHBET............................. MEZHEPSİZLERİN BAZI FİKİRLERİ (1)

Mezhepsizlerin sapıklıkları normal görülüyor ki, peşinden gidenler oluyor, fakat o görüşlerin bâtıl olduğunu bilmiyorlar. Onun için; “Bu adamın şu görüşleri yanlıştır.” demek yerine, ona Ehli sünneti anlatan kitaplar vermeli. Kitapları okuyup doğruyu öğrenirse, o kişilerin yanlışlarını kolayca görür. Önce ona, dini doğru olarak öğretmek gerekir.
İmamı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: “Bir hükmün doğru veya yanlış olduğu Ehli sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır, çünkü Ehli sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uymayan her görüş, yanlıştır. Her sapık, kendi görüşünün Kur’ânı kerîme ve hadîsi şerîflere uyduğunu ve sapıklığının doğru olduğunu sanır. Nitekim Kur’ânı kerîmde meâlen; (Kur’ânı kerîmdeki misaller, çoğunu küfre sürüklediği gibi, çoğunu da hidayete ulaştırır.) buyuruluyor. (Bekara 26) [1/ 286]
Sapıkların Ehli sünnete aykırı görüşlerinden bâzıları şunlardır:
1 Amentü’deki altı esastan birini inkâr etmek, meselâ; (Hayır Allahtan, şer şeytandandır.) demek veya kaderi inkâr etmek,
2 (Amel, îmândan cüzdür.) demek,
3 (Îmân artıp eksilir.) demek,
4 Kur’ânı kerîme; “Mahlûk” demek,
5 (Allah Arş’ta.) demek. 
6 Kabir sualine, kabir azabına, şefaate, Sırat’a, hesaba veya Mizan’a inanmamak,
7 (Allah gaybı, enbiyâ veya evliyâsına bildirmez.) demek,
8 Evliyânın kerâmetini inkâr etmek,
9 Eshâbı kirâmın herhangi birini kötülemek,
10 İki kayınpederi diğer sahabeden üstün bilmemek. İki damadı sevmemek,
11 Mirac’ın, ruh ve bedenle birlikte olduğunu inkâr etmek,
12 Peygamberlerin günah işlediğini söylemek,
13 Dindeki dört delili kabul etmeyip, (Yalnız Kur’an, yalnız Kitap ve Sünnet yeter.) demek,
14 Bugün için, 4 hak mezhepten birinde olmamak. Yani mezhepsizliği de caiz görmek,
15 (Resulullahtan sonra, nebî gelmez, resûl gelir.) demek,
16 Öldürülenin, intihar edenin eceliyle öldüğünü inkâr etmek,
17 (Peygamberlik, çalışmakla elde edilmiştir.) demek,
18 Deccal’in, Dabbetülarz’ın, Hazreti Mehdi’nin geleceğine, Hazreti İsa’nın gökten ineceğine ve diğer Kıyamet alâmetlerinden birine bile inanmamak,
19 (Kâfirler Cehennemde sonsuz kalmaz.) demek,
20(Âhırette de Allahü teâlâ görülmez.) demek,  (Devamı yarın)

 Erkek: Necip - Kız: Necibe - Yemek: Pirinç çorbası, Fırında köfte, Tulumba tatlısı.Featured Image 01