Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ................................ HAZRET-İ ALİ’NİN VEFÂTI

Hazret-i Ali, Resûlullah efendimizin amcası Ebû Tâlib’in oğlu idi. İslâm halîfelerinin ve Cennetle müjdelenen 10 kişinin dördüncüsüdür. Hicretten 23 yıl önce Mekke’de doğdu. 10 yaşında îmân etti. Bütün savaşlarda kahramanlıklar gösterdi. Yalnız Uhud Savaşı’nda, 16 yerinden yaralandı. Hicrî 35 yılında halîfe oldu. 40. yılın Ramazan ayının 17. Cuma günü sabah namazına giderken, Abdürrahmân ibni Mülcem isminde bir hâricî tarafından kılıçla alnına vurularak şehit edildi. (24 Ocak 661) Kabri, Kûfe’de yani Necef denilen yerdedir. Peygamber aleyhisselâmın damadıdır. Ehl-i Beytin de birincisidir. Buğday benizli, uzun gerdanlı, güler yüzlü, iri ve siyah gözlü, geniş göğüslü, iri yapılı ve sakalı sık idi.
 


MÜSLÜMANLARIN MÜSAMAHASI
Müslümanların, Hıristiyanlara ve Yahudilere yapmakla mükellef oldukları muamele şekli, bizzat Peygamber efendimizin bütün müslümanlara hitâben Hazret-i Ali’ye hicretin ikinci senesi, Muharrem ayının üçüncü günü Medine’de yazdırdığı mektupta açıkça bildirilmiştir. Bu ahitnameyi başta Resûlullah efendimiz ve dört halîfesi olmak üzere, Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden 13 sahâbi imzalamıştır. Bu ahidnâmenin başlığı ve son kısmı şöyledir:
“Bu yazı, Abdullah oğlu Muhammedin “sallallahü aleyhi vesellem” bütün Hıristiyanlara verdiği sözü bildirmek için yazılmıştır...
Eğer Hıristiyan bir papaz veya bir turist bir dağda, bir derede veya çöllük bir yerde veya bir yeşillikte veya alçak yerlerde veya kum içinde perhiz yapıyorsa, kendim, dostlarım, arkadaşlarım ve bütün milletimle beraber, onlardan her türlü teklifleri (vergiyi) kaldırdım! Onlar, benim korumam altındadır. Ben onları başka hıristiyanlarla yaptığımız ahdler mucibince (sözleşmeler gereğince) , ödemeye borçlu oldukları bütün vergilerden af ettim!.. Onların kendi kiliselerine gidip, kendi dinlerine göre ibâdet etmelerine mâni olmayınız!..
Her kim ki, Allahü teâlânın bu emrine itaat etmez ve bunun zıddına hareket ederse. Cenâb-ı Hakkın ve Peygamberin emirlerine isyan etmiş sayılacaktır...” (Cevap Veremedi Sayfa: 25)

 

 Erkek: Mikâil - Kız: Nadide - Yemek: Mercimek çorbası, Izgara köfte, Piyaz, Zerde.Featured Image 01