Untitled Document

MAKALE............. HER ALLAH DİYEN SEVİLİR Mİ

SUAL: Bir arkadaş; (Ben, sapık da olsa, Allah diyen herkesi severim. Çünkü 1950’lerden önce yaşamış meşhur bir şair;
El öpmeye uzanan ahmakları tepmeli,
Allah diyen müminin ayağından öpmeli.
diyor. Onun için Allah diyen kim olursa olsun herkesi seviyorum.) diyor. Her Allah diyen sevilir mi?
CEVAP: Allah diyen herkesi sevmek çok yanlıştır. Dinimizde ölçü, Allah dostları sevilir, Allah düşmanları sevilmez.
O yıllarda, açıktan Allah veya Allahü ekber demek tehlikeliydi. Bu bakımdan, Allah diyenler dîni istismar etmiyor, sırf Allaha inandığı için söylüyordu. O zaman, Allah diyen makbuldü. O günleri hatırlıyorum. Köyde imam, Allahü ekber diye ezan okurken, hemen gözetleyici talebe koşup gelir; (Jandarmalar geliyor.) dediği zaman, imam, korkusundan normal ezanı bırakıp, (Tanrı uludur) demeye başlardı. Biz mescitte Kur’ân-ı kerîm okurken, sırayla nöbet tutardık. Jandarmaların geldiğini nöbetçi bize haber verirdi. Hemen Mushafları saklardık. Çünkü Kur’ân-ı kerîm-i  okumak yasaktı. O devrin siyasilerinden biri, inanmadığı için, hiç Allah sözünü ağzına almazdı. Demokrasiye geçildikten sonra, birkaç Müslüman gazeteci, kendisine gidiyor. (Sizin hiç Allah dediğinizi işitmedik. Niçin Allah demiyorsunuz? Biz Müslüman olarak merak ediyoruz.) demişler. O da; (İstediniz söylüyorum. Allah belânızı versin!) demiş. Allah kelimesini Müslümanlara bedduâ ederek söyledi. Allah sözünü samimi olarak kullanmayan böyle kimseler nasıl sevilir?
Günümüzde dînden îmândan habersiz, hattâ Allahın dînine düşman bâzı politikacılar da, oy kaygısıyla hep Allah diyorlar. Meselâ; (Allahın izniyle sosyal etkinlikleri geliştireceğiz, içki yasaklarını kaldıracağız. İnşallah gece geç saatlerde de, her yerde, isteyen herkes içki bulabilecek ve 18 yaşın altındakiler de içki içebilecek.) diyorlar. Konuşmalarında hep Allah diyorlar diye, bunlar sevilir mi hiç? Namaz kılmayan, oruç tutmayan ve hattâ inanmayan böyle kimselerin Allah demesi, samimiyetten uzaktır, din istismarıdır, bir aldatmacadır. Bir de samimi olarak Allah diyenler, bidat ehli ise, onların da peşlerinden gidilmez.
Sonuç; sadece Allah demek yetmiyor. Hem samimi olmak, hem de doğru îmân sahibi olmak gerekiyor.
Mehmet Ali Demirbaş            TÜRKİYE GAZETESİ   19.1.2015

 Erkek: Vecdi - Kız: Vesile - Yemek: Düğün çorbası, Taze fasulye, Meyve.Featured Image 01