Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 17 Mart 1436    Kasım: 144
6 ŞA'BÂN 1441

30
MART
2020
Pazartesi

43 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 90. günü, Kalan Gün : 276
3. Ay, 31 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb Müttekî “Rahmetullahi aleyh”


Mahallî Seçimler (2014) - Kütüphane Haftası - Cezâyirli Gâzi Hasan Paşanın vefâtı (1790)Featured Image 01