Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 20 Mart 1436    Kasım: 147
9 ŞA'BÂN 1441

2
NİSAN
2020
Perşembe

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 93. günü, Kalan Gün : 273
4. Ay, 30 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

İnsanın şerefi, ilim ve edep sahibi olmasındandır. Hüseyin Hilmi bin Saîd “Rahmetullahi aleyh”


Van’ın kurtuluşu (1918) - Neslişah Sultan’ın vefâtı (2012) - Çiçeklerin açma ve bülbüllerin ötme zamanı - Otizm Farkındalık GünüFeatured Image 01