Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1398    Rûmî: 19 Mart 1436    Kasım: 146
8 ŞA'BÂN 1441

1
NİSAN
2020
Çarşamba

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 92. günü, Kalan Gün : 274
4. Ay, 30 Gün, 14. Hafta
Gündüzün uzaması 1 dakika - Bugün ezânî sâat ayarlanmaz.

Allahü teâlâ, kullarına zulüm ve haksızlık etmez. (Nahl sûresi: 33)


Kanserle Savaş Haftası - Varşova Paktı feshedildi (1991) - Ord. Prof. Dr. ‹smail Hakkı Baltacıoğlu’nun vefâtı (1978)Featured Image 01