DÜNYA - TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan, Hazar Denizinin doğusunda 53-66 derece doğu boylamları ile 36-43 derece kuzey enlemleri arasında yer alır. Egemenlik tarihi 22.08.1990, bağımsızlık tarihi 27.10. 1991, Anayasanın kabulü 18.05.1992'dir. Para birimi 01.11.1993 tarihinden sonra Manat’tır.
Yüz ölçümü 488 100 km2 olup, batısında Hazar denizi, doğu ve kuzey doğusunda Özbekistan, Kuzeyinde Kazakistan, Güneyinde İran ve Güney doğusunda Afganistan bulunmaktadır. Türkmenistan topraklarının % 80'i çöl karakterlidir. İran sınırında bulunan ve en yüksek noktası 2 942 m’ye ulaşan Köpet dağları masallarımızda Kaf dağı olarak geçer. Ülkenin %95'i düzlüktür. Denizden yüksekliği 150-300 m arasındadır. Tarıma elverişli kısmı sadece % 3'tür. Bitki örtüsü bakımından fakir sayılan Türkmenistan, zengin maden kaynaklarına sahiptir. Henüz işlemeye başlanmamış çok petrol sahası vardır.
Türkmenistan'da 1990 yılında resmi dil Türkmence kabul edildi. Ülkenin nüfusu günümüzde yaklaşık 5 000 000'dur. Başkenti 600 000 nüfuslu Aşkabat'tır. İdari yapı bakımından 5 vilayete bölünmüştür.
Vilâyet....................................................................... Merkezi.......................................................................................................... Yüzölçümü....... Nüfusu
1. Ahal............................................................................. Anev........................................................................................................... 98 000 m2....... 700 00
2. Balkan............................................................. Balkanabat........................................................................................................ 139 000 m2....... 400 00
3. Daşoğuz............................................................. Daşoğuz........................................................................................................... 73 000 m2....... 1 100 00
4. Lebap.......................................................... Türkmenabat........................................................................................................... 94 000 m2....... 1 100 00
5. Mari............................................................................... Mari........................................................................................................... 84 000 m2....... 1 200 00
Türkmenistan'da nüfusun % 55.5'i köylerde, % 44.5'i şehirlerde yaşar. Km2'ye 10, 2 kişi düşer. Türkmenistan'da yaşayan halkın % 77'si Türkmen, % 9'u Özbek, %7'si Rus, %7'si de Azeri, Ermeni, Buluç, Uygur, Tatar, Alman, Kırgız, ve Taciktir.
Türkmenistan'da doğum oranı; %03 olup Ortalama hayat erkeklerde 65.35, kadınlarda 69.02 civarındadır. Okuma yazma oranı yaklaşık %98’dir. Türkmenistan halkının % 88'i Müslüman sünnî olup, mezhep genelde Hanefidir. % 10 Hiristiyan (Ortodoks), % 2'si ise bilinememektedir. Türkmenistan'da nüfusun % 42.7'si tarım, % 10.8'i sanayi, %5'i otel, lokanta ve ticaret, % 9.5'i inşaat, %4'ü ulaşım ve iletişim, %11'i eğitim, %5’i sağlık, %11'i ise diğer devlet hizmetlerinde çalışmaktadır. Günümüzde bu rakamlardan sanayiye, bilhassa tekstil sanayisine kaymıştır. Türkmenistan'ın en önemli ürünü pamuktur. Tarım üretiminin % 76'sı Pamuk, % 4.8'i meyan, %3.3'ü sebze, %9.8'i hububattır. Doğalgaz ve petrol en önemli yeraltı zenginliğidir. Sülfür, kaya tuzu, sodyum, potasyum da mevcuttur.

- Yemek : Domates çorbası, Mantı, Yaprak sarması, Sütlaç