TARİH - HIRKA-İ ŞERÎF ALAYI

Ramazan-ı şerîfin ortasında Padişahlar, Müslümanların halîfesi olarak, muhteşem bir törenle Hırka-i Şerîf ve mukaddes emanetleri ziyaret eder, bundan sonra törenle Hırka-i Şerîf alayı tertip edilirdi. Dinî yanı ağır basan bu törenden sonra; saray mutfaklarında hazırlanan ve yeniçeri, sipahi, topçu ve cebeci gibi Kapıkulu Ocakları askerlerinin her 10 neferine bir tepsi hesabıyla hazırlanan baklava sinileri, futalarına sarılmış olarak Matbah-ı Âmire önüne dizilirdi. Baklavaların asker tarafından teslim alınışı ve kışlalara götürülüşü, gösterişli bir tören şeklinde olurdu.


Ramazan ikramını meydana getiren sinilerin ilkini, Silâhdar ağa ve maiyeti, bir numaralı yeniçeri olan padişah adına teslim aldıktan sonra, diğer ortalardan gelen ikişer nefer futalarına sarılmış birer siniyi nizamî olarak alır; her bölüğün usta, saka, mütevelli, odabaşı gibi amirleri önde, baklava sinileri ve taşıyanlar arkada, açılan kapıdan dışarı çıkarlar, baklava alayı gulgule ve nümayiş ile Divanyolu'nda karşılıklı sıralanmış halkın arasından alkış ile kışlalara yürürdü. O akşam iftarda yenilen baklavalardan sonra, sini ve futalar ertesi gün saraya geri getirilirdi.


Son dönemlerinde bozulan Baklava Alayı törenlerinde, sini ve futalar iade edilmez olmuş, buna gerekçe olarak da; “Baklava o kadar lezzetliydi ki tatlıyla birlikte sini ve futaları da yedik.” gibi sözler sarf edilmeye başlanmıştır. Padişahların askere ihsan ve bahşişinin küçük bir bölümü olan Baklava Alayı Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına kadar devam etti.

SOHBET - CENNETE GİRECEK HAYVANLAR
  • Salih aleyhisselâmın devesi,

  • İbrahim aleyhisselâmın danası,

  • İsmail aleyhisselâmın koçu,

  • Musa aleyhisselâmın sığırı,

  • Yunus aleyhisselâmın Yunus ismi verilen balığı,

  • Üzeyr aleyhisselâmın merkebi,

  • Süleyman aleyhisselâmın karıncası,

  • Belkıs'a gönderilen hüdhüd kuşu,

  • Eshâb-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği,

  • Muhammed aleyhisselâmın devesi.

Bu hayvanların, cennete koç şeklinde gireceği bildirilmiştir.

(Mişkatül-Envar ve Şir'at-ül-islam şerhi)

- Yemek : Lahana Dolması, Türlü, Etli mercimek, Yoğurt