Türkiye Takvimi

GÜNÜN TARİHİ.................. YILDIRIM BÂYEZİD HÂN

Sultan Yıldırım Bâyezid Hân, Osmanlı pâdişahlarının dördüncüsüdür. Murâd-ı Hüdâvendigâr’ın oğlu ve Çelebi Sultan Mehmed’in babasıdır. 1360’dadoğup, 8 Mart 1403 tarihinde Akşehir’de vefât etti. 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yaptı. Rumeli’de ve Anadolu’da çok şehirler aldı. Macaristan’a kadar fethetti. Niğbolu’da Haçlı ordusunun hepsini perişan etti.
1402’de, Ankara’da Timur Hân ile harp ederken, oğlu Süleyman Efendinin emrindeki askerler, Timur tarafına geçince, mağlup ve esir oldu. Timur Hân çok izzet ve ikram etti ise de, kederinden 8 ay sonra nefes darlığından vefât etti. Bursa’ya defnedildi. Timur Hân, Yıldırım Hânın vefâtını işitince; “Yazık oldu. Büyük bir mücâhidi kaybettik.” dedi.
Çok cesur ve çok adil idi. Ömrünü cepheden cepheye koşmakla geçirmiş, Türklüğün ve İslâmiyetin Rumeli’de yerleşmesini sağlamıştır. Cahiller, bu kahraman mücahidi lekelemek için, içki içerdi diye iftira etti ise de, bunu bildiren hiçbir vesika yoktur. Buna benzer diğer pâdişahlara da çeşitli iftiralar atmaktadırlar.        

TARİH...................  ÖRNEK BİR MEKTUP

Elazığ’da 9 yaşındaki bir çocuk, bütün insanlığa “ders” niteliğinde bir bağış yaptı. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi, harçlığından biriktirdiği 26.5 lirayı İdlib’deki çocuklar için duygu yüklü bir mektup eşliğinde ailesi aracılığıyle, İHH’nın Elazığ İl Şubesine gönderdi. Küçük kızın yazdığı mektup okuyanları duygulandırdı. Defterinin bir sayfasından yırtarak yazıp gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:
“Canım kardeşim,
Sana bunları yazarken utanıyorum. Sen aç suzuzken ben şeker yemekten, çikolata yemekten utanıyorum. Babamın verdiği haçlıkları sen şeker ve çikolata ye diye hiç harcamadım, sabırla biriktirdim. Şimdi biraz utancım geçti. Biliyorum, sen benden önce Cennete gideceksin. Cennette beni de unutma!...”            TÜRKİYE GAZETESİ 15.01.2020