Türkiye Takvimi

SOHBET.............. KIYÂMETİN KÜÇÜK ALÂMETLERİ (2)

“Kötü kadınlar çoğalıp, fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş [frengi, AIDS gibi] bulaşıcı hastalıklara marûz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve geçim darlığı baş gösterecek.”         [Beyhekî] 
“Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak.” 
[Beyhekî]
“Livâta [Lût aleyhisselâmın kavminin çirkin işi] mubah sayılmadıkça, gökten taş yağmadıkça kıyâmet kopmaz.” 
[Deylemî] 
“Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyâmet kopmaz.” 
[Deylemî] 
“Ulemâ, halkın istediği yönde fetva verip, helâle haram, harama helâl derler; Kur’ânı menfaate (ticârete) âlet ederler.” 
[Deylemî] 
 “Bir câmide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak.”
[Deylemî] 
“Yağmurların bereketi kaldık-ça kıyâmet kopmaz.” [Ebû Ya’lâ]
“Çocuklar öfkeli olmadıkça, büyüğe saygısızlık yapılmadıkça kıyâmet kopmaz.”        [Harâitî]
“Kur’ân-ı kerîm kalkmadıkça kıyâmet kopmaz.” [Ebû Nuaym]
“Kur’ân [Radyo, TV gibi] çalgı âletlerinden okunacak.” 
[Terğîbü’s-salât]
“İnsanlar, yalnız paranın gelmesini düşünecekler, helâlini haramını düşünmeyecekler.” 
[Riyâdu’n-Nâsıhîn] 
İslâm âlimleri, Kıyâmetin küçük alâmetlerinden bâzılarını da şöyle zikretmişlerdir:
“...Oyun ve çalgı âletleri çok kullanılır. Adam öldürmek ve fitne çok olur. Her köşede zâlim ve cebbârlar görünüp, zorla insanların mallarını ellerinden alırlar. Tuğyân, taşkınlık yapılıp, yeme, içme ve giyinmede isrâf edilir. Deccâl vekîlleri çıkıp, insanları doğru yoldan çıkarırlar. Doğru söyleyene insanlar kızıp, onu başlarından kovmaya, işinden ayırmaya çalışırlar. Erkek karısına uyup, anasına muhâlefet ve isyan eder. Kadınlar kocalarına karşı gelir ve dediklerini yapmazlar. Erkek ile kadınlar arasında harama ve günaha vâsıta olanlar çok olur.
Gençler, günahlara dalıp, kadınlar işi azıtarak hem kendileri baştan çıkarlar, hem de başkalarını baştan çıkarırlar. Hadîs-i şerîfte; “Gençleriniz fâsık olunca, sizin hâliniz ne olur?” ve “Kadınlarınız taşkınlık edip, İslâmiyetin hudûdunu aşınca hâliniz ne olur?” buyuruldu...” [İbn-i Hacer-i Mekkî el-Heytemî, İmâm-ı Süyûtî ] 
Prof. Dr Ramazan Ayvallı    

TÜRKİYE GAZETESİ
25-26.1.2016