Türkiye Takvimi

SOHBET............... ÖĞRENMESİ FARZ OLANLAR

Her Müslümanın, öğrenmesi farz veya vacip olan fıkıh, (ilmihâl) bilgilerini öğrenmesi lâzımdır. Bu bilgileri öğrenmemek fısktır, günahtır. Fâsıkların şahitliğinin kabul olmadığı, kitaplarda yazılıdır. Seyyid Emîr Gilâl hazretleri, talebelerine yaptığı vasiyette buyuruyor ki:
“Ey kıymetli talebelerim! İlim öğrenmekten ve Muhammed aleyhisselâmın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız! Bu, mümin için bütün saâdetlerin ve nimetlerin vasıtasıdır. Bunun için Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.) Yani her Müslüman erkeğin ve kadının, kendine lâzım olan din bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bunların bâzıları şu bilgilerdir:
1-Îmân ve îtikad bilgileri. 
2-Namaz bilgileri. 
3-Oruç bilgileri.
4-Zekât bilgileri. (Zenginse)
5-Hac bilgileri. (Zenginse)
6-Ana-baba hakkını öğrenmek. Resûlullah efendimiz; (Allahü teâlânın rızası, ana-babanın rızasını kazanmakla elde edilir.) buyurdu. 
7-Sıla-i rahm, akrabayı ziyâret.
8-Komşu hakkını gözetmek.
9-Lâzım olan alışveriş bilgilerini öğrenmek.
10-Helâli ve haramları öğrenmek.
İnsanların çoğu, bilmediğinden ve bildiği ile amel etmediğinden helâk olmuştur. Dâimâ Allahü teâlâyı hatırlayıp, zikrediniz! Böylece dîninizi dünyaya de-ğişmemiş olursunuz. Allahü teâlâdan korkunuz! Hiçbir ibâdet, Allah korkusundan daha tesirli değildir...
Kalbin, dilin ve bedenin temiz olması, helâl lokmaya bağlıdır. Helâl lokma yiyenin midesi, içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa te-miz su dağılır ve bu su ile çiçekler yetişir, ağaçlar meyve verir, ondan istifâde edilir.
Allahü teâlânın emirlerine itâat ediniz! Nerede olursanız olun, ilim öğrenmekten ve amel etmekten uzak kalmayınız! Karşınıza her ne güçlük çıkarsa çıksın, ilmi ve ameli asla terk etmeyiniz!
Netice olarak, her Müslümanın kendisine lâzım olan ilmihâl bilgilerini öğrenmesi lâzımdır. Peygamber efendimiz; (Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibâdet etmekten daha sevaptır.) buyurdular.            Osman Ünlü                     
11.05.2015

TÜRKİYE GAZETESİ